Międzynarodowa konferencja SYMBIOSIS
na temat działalności
ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce.

IV Edycja Konferencji Symbiosis:

6 — 8 grudnia 2019

Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

Cele konferencji :

Projekt SYMBIOSIS ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego istotną składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) –  pionierskie na skalę naszego kraju rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Albatros, którego celem jest zwiększenie efektywności działania poszczególnych placówek poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania.

Od początku realizacji projektu przyłączyło się do naszej idei szereg partnerów merytorycznych, na czele z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym  Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie i Białymstoku, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i lokalnymi władzami samorządowymi. Współpracują z nami parki narodowe i krajobrazowe oraz szereg nadleśnictw.

Program konferencji :

 • 10:00 – 10:30 : Oficjalne otwarcie konferencji z udziałem partnerów i patronów, przedstawienie projektu SYMBIOSIS
 • 10:30 – 10:45 : Ptasia Straż – 2 lata doświadczeń (Przemysław Łucko)
 • 10:45 – 11:00 : sesja plakatowa
 • 11:00 – 11:30 : przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:00 : Etyczne aspekty funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt (dr Dariusz Liszewski)
 • 12:00 – 13:00 : Prześladowanie zwierzęcych neobiontów (zwłaszcza tzw. inwazyjnych) (prof. Andrzej Elżanowski)
 • 13:00 – 14:15 : Stan biosfery a ochrona gatunkowa zwierząt na świecie / Panel dyskusyjny (prof. Zbigniew Hull, Maria Mellin i goście)
 • 14:15 – 15:00 : Weganizm jako dieta i styl życia działający na rzecz ochrony środowiska (Monika Kuźniewska / Viva!)
 • 15:00 – 16:00 : przerwa obiadowa (obiad wegański)
 • 16:00 – 16:30 : Niech żyją – podsumowanie dotychczasowych działań w ramach kampanii (Adam Zbyryt)
 • 16:30 – 17:15 : Szklane pułapki – największa przyczyna śmiertelności ptaków dzikich na świecie (Adam Zbyryt)
 • 17:15 – 18:00 : Prawo ochrony środowiska : Analiza wybranych aspektów prawnych obowiązujących w działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce (adwokat Katarzyna Topczewska)
 • 9:00 – 9:15 : Etyka zawodu lekarza weterynarii w kontekście ratowania zdrowia i życia w ośrodkach rehabilitacji zwierząt (dr Ewa Rumińska)
 • 9:15 – 10:00 : Nowe zagrożenia dla zwierząt dzikich – promieniowanie elektromagnetyczne (prof. Olle Johansson / Szwecja)
 • 10:00 – 11:00 : Oftalmologia ptaków dzikich : Seeing within the invisible! UV-vision, principles & applications of wild bird ophthalmology (prof. Rüdiger Korbel / Monachium)
 • 11:00 – 11:30 : przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:30 : Ortopedia i obrazowanie u ptaków dzikich : Keep on moving! – Principles & application of imaging and fracture managment in wild birds (prof. Rüdiger Korbel / Monachium)
 • 12:30 – 13:15 : Zaraza olejowa – postępowanie lecznicze i organizacja akcji ratunkowych (Claude Velter / Belgia)
 • 13:15 – 13:30 : Praktyczne aspekty rehabilitacji dzięciołów (Claude Velter / Belgia)
 • 13:30 – 13:45 : Sanktuaria dla zwierząt w Polsce i na świecie : porównanie z ośrodkami rehabilitacji zwierząt (dr Ewa Rumińska)
 • 13:45 – 15:00 : Funkcjonowanie Sanktuariów w Polsce (Korabiewice / Cezary Wyszyński / Viva!)
 • 15:00 – 16:00 : przerwa obiadowa (obiad wegański)
 • 16:00 – 17:00 : Teoria pięciu przemian – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu zwierząt
 • od 17:00 do 21:30 : obrady po obradach : spotkanie integracyjne
 • 10:30 – 11:15 : Odpowiedzialna terrarystyka i interwencje dotyczące gadów (Bartłomiej Gorzkowski)
 • 11:15 – 11:45 : przerwa kawowa
 • 11:45 – 12:30 : Toksykologia : Zatrucia u ptaków drapieżnych – podsumowanie badań w Polsce (dr Bartosz Sell)
 • 12:30 – 13:15 : Choroby gadów (dr Aleksandra Maluta)
 • 13:15 – 15:30 : Detronizacja króla gór, czyli problemy niedźwiedzia brunatnego w Polsce i na świecie / prezentacja i film z komentarzem (Maria Kuczkowicz / projekt: W imieniu tych, co nie mowią.)
 • 15:30 – 16:00 : Aktualne doniesienia ze świata – przegląd najnowszej literatury branżowej / podsumowanie konferencji / dyskusja (Ewa Niewiarowska)
 • 16:00 – 17:00 : przerwa obiadowa (obiad wegański)

Publikacje :

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

Prześladowanie zwierzęcych neobiontów.

Pobierz PDF (3 MB)

Jakub Dorosz

Teoria pięciu przemian
– zastosowanie w diagnostyce i leczeniu zwierząt.

Pobierz PDF (4.7 MB)

Bartłomiej Gorzkowski

Odpowiedzialna terrarystyka i interwencje dotyczące gadów.

Pobierz PDF (21.5 MB)

Prof. Zbigniew Hull

Człowiek i biosfera.

Pobierz PDF (4 MB)

Lek. wet. Aleksandra Maluta

Choroby gadów.

Pobierz PDF (5 MB)

Ewa Niewiarowska

Aktualne doniesienia ze świata
 – przegląd najnowszej literatury branżowej.

Pobierz PDF (6 MB)

Przemysław Łucko

Ptasia Straż – 2 lata doświadczeń.

dr Dariusz Liszewski

Etyczne aspekty funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Pobierz PDF (1 MB)

Maria Mellin

Stan Biosfery a ochrona gatunkowa zwierząt w Polsce.

Pobierz PDF (1 MB)

prof. Olle Johansson

Adverse Health and Biological Effects of Artificial Electromagnetic Fields, such as from Mobile Phones and Wireless Networks.

Pobierz PDF (5.6 MB)

lek. wet. Bartosz Sell

Zatrucia u ptaków drapieżnych
 – podsumowanie badań w Polsce w latach 2018-2019.

Pobierz PDF (1 MB)

Katarzyna Topczewska

Konieczność utworzenia azyli dla zwierząt czy pozostawienie tej roli ośrodkom rehabilitacji dzikich zwierząt.

Pobierz PDF (11 MB)

Adam Zbyryt

Niech żyją – podsumowanie dotychczasowych działań w ramach kampanii.

Adam Zbyryt

Szklane pułapki – największa przyczyna śmiertelności ptaków dzikich na świecie.

Monika Kuźniewska

Weganizm jako dieta i styl życia działający na rzecz ochrony środowiska.

Cezary Wyszyński

Funkcjonowanie Sanktuariów w Polsce.

prof. Rüdiger Korbel

Seeing within the invisible!

UV-vision, principles & applications of wild bird ophthalmology.

Pobierz PDF (10 MB)

prof. Rüdiger Korbel

Keep on moving!
Principles & application of imaging and fracture managment in wild birds.

Claude Velter

Zaraza olejowa – postępowanie lecznicze i organizacja akcji ratunkowych.

Pobierz PDF (10MB)

Claude Velter

Praktyczne aspekty rehabilitacji dzięciołów

Pobierz PDF (4,5 MB)

design & development